Tobaksfri ungdomsuddannelser

Denne hjemmeside har til formål at understøtte alle ungdomsuddannelser i Region Midtjylland, så der opnås succes med implementeringen af tobaksfri skoletid. Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser er et fællesskab, som har en fælles vision, hvor ingen unge i Region Midtjylland skal være afhængige af tobak. Det vil vi sikre ved at skabe fælles fokus, erfaringsudveksle, samle ressourcerne og styrke vidensniveauet på tværs af ungdomsuddannelser, kommuner og region, så vi skaber rammerne for en tobaksfri generation i Midtjylland. 

Ønsker I at blive en del af partnerskabet? Så kontakt Sandra fra partnerskabssekretariatet på enten sadnil@rm.dk eller på tel.: +45 24 22 72 08