På denne side kan du finde inspiration til alternative aktiviter, som kan medvirke til en tobaksfri skoletid. Det behøver hverken at være dyrt eller besværligt at tilbyde alternativer - bliv inspireret her.

Gå til: Hvorfor alternative aktiviteter?

Gå til: Samarbejd med eleverne

Gå til: Det behøver ikke at koste noget

Hvorfor alternative aktiviteter?

Hvorfor anbefaler vi, at din skole bør indføre aktiviteter i skoletiden, og hvad har det med tobaksfri skoletid at gøre? Det er egentlig meget simpelt. Det handler om, at opstille nogle alternativer til rygning, så de unge finder andre aktiviteter mere attraktive på længere sigt. Flere unge tyer til cigaretter, som en indgang til fællesskabet, hvilket omdannes til vanelig tidsfordriv. Alternative sociale aktiviteter for de unge kan derfor være med til at forebygge en forkert indgang til fællesskabet, og stiller andre former for tidsfordriv til rådighed i hverdagen.

Samarbejd med eleverne

Eleverne er uden tvivl helt centrale i arbejdet med den tobaksfrie skoletid. Derfor er det også en forudsætning, at eleverne inddrages før og under processen, hvis indsatsen skal lykkedes. Eleverne selv, er trods alt dem, som har den største indsigt i, hvilke behov som skal opfyldes, før den røgfri skoletid kan opnås. Du kan med fordel tage udgangspunkt i allerede nedsatte udvalg på ungdomsuddannelsen, såsom et elevråd, festvalg mm., til at løbende drøfte emnet og komme med inputs. Man kan også sammensætte et nyt udvalg, hvor repræsentanterne selv udvælges, så man har mulighed for at få et mere repræsentativt udsnit fra hele din uddannelse.

Det behøver ikke at koste noget

Noget af det bedste ved de alternative aktiviteter er, at det ikke behøver at koste en formue. Mange af nedenstående aktiviteter er prismæssigt overkommelige eller måske allerede tilgængelige på din ungdomsuddannelse.

Kræftens bekæmpelse har også udarbejdet en gratis vejledning til aktiviteter og materialer, som man kan drage inspiration af. Aktiviteterne fra vejledningen sætter endvidere direkte fokus på rygning, hvilket ligger op til en åben dialog med rygning på dagsordenen.

 

Kort og brætspil

Kreahjørne

Aktive spil

Hyggelounge

Pausebingo

Åbent forum