På denne side kan findes information om partnerskab om tobaksfri ungdomsuddannelse. Se hvilke parter, der indgår og hvorfor partnerskabet er skabt.

Ønsker I at blive en del af partnerskabet? Så kontakt Sandra fra partnerskabssekretariatet på enten sadnil@rm.dk eller på tel.: +45 24 22 72 08 

Gå til: Hvad er partnerskab om tobaksfri ungdomsuddannelse?

Gå til: Hvorfor skal vi have et partnerskab?

Gå til: Kick-off arrangement

Gå til: Webinar

Gå til: Om partnerskabet

 

Medlemmer af partnerskabet

Hvad er partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser?

Vi har en fælles vision for om, at ingen unge i Region Midtjylland skal være afhængige af tobak. For at gøre visionen til virkelighed, så skal vi samarbejde om at skabe et fælles fokus på at implementere tobaksfrie uddannelsesmiljøer.

Partnerskabet skal signalerer, at vi mener det, når vi siger, at vi vil have tobaksfri skoletid og en tobaksfri generation – på tværs af sektorer, over for naboskolen, over for lærerne, over for forældrene og ikke mindst over for eleverne. Det viser, at vi står sammen. Ved at skabe fælles fokus, erfaringsudveksle, samle ressourcerne og styrke vidensniveauet på tværs af ungdomsuddannelserne, så gør vi det nemmere at sige nej tak til tobak, og hjælper de unge til at blive tobaks- og nikotinfri.

handshake.png

Hvorfor skal vi have et partnerskab?

Regeringen har godkendt en handleplan mod børn og unges tobaksforbrug, der betyder, at alle ungdomsuddannelser skal blive tobaksfri. Dette er dog ikke ensbetydende, at alle ungdomsuddannelser får succes med det.

Næsten alle adspurgte ungdomsuddannelser støtter op om indsatsen, og mange har allerede indført tobaksfri skoletid, eller er godt i gang, men partnerskabet skal understøtte, at alle ungdomsuddannelser kan få succes med implementeringen. Partnerskabet respekterer, at din ungdomsuddannelse, er forskellige steder i implementeringsprocessen, og vil ved hjælp af en fælles platform, dele både de gode og dårlige erfaringer. Sammen tror vi på, at vi kan skabe en tobaksfri generation af unge i Region Midtjylland.

Du kan læse mere om indsatsen under Tobaksfri skoletid og få inspiration og konkrete værktøjer under siderne Værktøjskasse og Inspiration til tobaksfri skoletid.

Arrangement: Kick-off af partnerskabet

Arrangement: Implementering af tobaksfri skoletid

Arrangement: Snus og andre nikotinprodukter

Videowebinaret fra kick-off arrangementet

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Om partnerskabet

Her kan du finde konkrete oplysninger bag partnerskabet for tobaksfri ungdomsuddannelser.

Her kan du se partnerskabsaftalen.

Her kan du se kommissoriet bag styregruppen for partnerskabet.