Hvad er tobaksfri skoletid og hvorfor er det relevant for ungdomsuddannelserne? Find svar på spørgsmålene her på siden.

Gå til: Hvad er tobaksfri skoletid?

Gå til: Hvorfor tobaksfri skoletid?

Hvad er tobaksfri skoletid?

Tobaksfri skoletid er en indsats som målretter sig ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland. Tobaksfri skoletid vil agere bindeled i regeringens handleplan om, at alle ungdomsuddannelser skal være røgfri, hvilket blev godkendt i folketinget d. 15 december 2020. Den nye lovgivning vedrørende røgfri skoletid omfatter ikke kun rygning, men alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter. Du kan selv læse mere om lovgivningen for røgfri skoletid her.

Formål med tobaksfri skoletid

Indsatsen har til formål at hjælpe din ungdomsuddannelse med at blive helt tobaksfri, ikke kun på matrikelplan. Parternskabet bag indsatsen tilbyder både hjælp i form af erfaringsdeling og sparring imellem kommunerne, samt konkrete værktøjer, som skal øge chancen for at din skole kan implementere indsatsen succesfuldt.

Alternativ-aktivitet.png

Hvorfor tobaksfri skoletid?

Det undrer nok ikke mange, at rygning er den forebyggelige enkeltfaktor, som har størst indflydelse på vores helbred. Endvidere ses rygning desværre igen at være i opgang, hvor det estimeres at 40 børn og unge starter med at ryge hver dag. Ligeledes ved vi, at mange unge også er begyndt at benytte andre former for tobak end cigaretter. Bl.a. ses snus og skrå mere almindeligt hos de unge, hvor man anslår at helt op til 21% af gymnasie- og 18% af erhvervsskoleelever, benytter snus eller skrå lejlighedsvis eller til hverdag (Cancer.dk).

Nikotinen i tobaksprodukter påvirker hukommelsen såvel som indlæringsevnen. Dette betyder at tobak og uddannelse er en dårlig cocktail, hvor de unges hjerner heller ikke er færdigudviklet. Et tobaksfrit ungdomsmiljø på din uddannelse kan altså gavne på flere måder end blot den generelle sundhed.

Målsætningen med tobaksfri skoletid

Tobaksfri skoletid vil være med til at gøre op med tobaksvanerne, og skabe fremtidige generationer af røgfri unge, hvor max 5% af den voksne befolkning ryger. Indsatsen vil være med til at skabe flere gode leveår i de unges fremtid, samtidigt med at forbedre indlæringsevnen og den generelle trivsel og sundhed. Indførelsen behøver ikke gøres besværlig, og vil uden tvivl være til gavn for hele din uddannelse.

Du kan læse mere om, hvad du eller din ungdomsuddannelse kan gøre for at blive tobaksfri under Inspiration til tobaksfri skoletid eller på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.